Browsing by Author วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณรัณ ศรีวิหะ; สิรภพ กาฬสุวรรณ; วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบสำรวจความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิดชนก เชิงเชาว์; จิตติมา คงปาน; วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านความคิดเอกนัยการมองเห็น ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุเทพ สันติวรานนท์; สมร จันทโร; วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา