Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

Showing results 35 to 54 of 99 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Screening for anti-tyrosinase and anti-microbial activities from Thai medicinal plantsSukanya Dej-adisai; Jindaporn Puripattanavong; Sopa Kummee; Imron Meechai; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2015Screening for Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-4) inhibitors from Thai herbal medicines use in traditional anti-diabetes recipePanupong Puttarak; Chitchamai Ovatlarnporn; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2011Study on Acetylcholinesterase Inhibitory, Anti-inflammatory and Antioxidant Activities of Holarrhena antidysenterica BarkChatchai Wattnapiromsakul; Sunthorn Mukem; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2010Study on anti-HIV-1 integrase activity of Thai medicinal plantsSupinya Tewtrakul; Kingkan Bunluepuech; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2009Study on anti-inflammatory activity of Curcuma mangga RhizomesSupinya Tewtrakul; Kanidta Kaewroek; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2016Study on antibacterial compounds from Artocarpus heterophyllus heartwoodsPharkphoom Panichayupakaranant; Septama, Abdi Wira; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2004Study on antinociceptive, anti-inflammatory and uterine contraction of Curcuma aeruginosa Roxb.extracts in experimental animalsWantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Peerarat Thai-Na; Malinee Wongnawa; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2011Supercritical carbon dioxide extracted-volatile oils from rutaceous plants for aromatherapyChatchai Wattanapiromsakul; Porchaya Chumsuwan; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2017Synthesis and Evaluation of Acetylcholinesterase Inhibitory Activity of Chromone DerivativesLeulak Lomlim; Paptawan Suwanhom; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2010Triterpenes production toLagerstroemia speciosa tissue culture and transformation of oxidosqualene cyclase gene in Nicotiana tabacumPimpimon Tansakul; Prapaporn Wittitpanyawong; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2539การตรวจสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบโคกกะออมสุภิญญา ติ๋วตระกูล; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ชาญชัย สาดแสงจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544การตรวจสอบเบื้องต้นของสารธรรมชาติจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีผลต่อ T-cell proliferationSuvina Ratanachaiwong; Kusumarn Noipa; Songsri Kaewsuwan; สนั่น ศุภธีรสกุล; Kritawan Muneemonal; Kaesorn Nathong; Gomol Rangkla; Hiromitsu Takayama; Wantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Hiromitsu Takayama; Mariko Kitajima; Norio Aimi; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2561การประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อและฤทธิ์สมานแผลในปากของน้ำยาบ้วนปาก curcumin-chitosan ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นอกกายและในกายศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
2563การพัฒนาตำรับและประเมินยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็งของสารสกัดมาตรฐานที่มีสารบราซิลินในปริมาณสูงวันทนา เหรียญมงคล; ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนท์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทรากัยนีนในหนูขาวสมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์; กิจจา สว่างเจริญ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2556การพัฒนาวิธีเตรียมสารสกัดเฟิร์น (Cyclosorus terminans) ที่มีอินเตอร์รับตินเอและบีในปริมาณสูงและมีความคงตัวสิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ; ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2556การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัลชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟิร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียณัฐธิดา ภัคพยัต; สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ; ประภาพร บุญมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์