Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 28 of 103 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กลไกการเกิดโครงสร้างโลหะกึ่งของแข็งในกระบวนการหล่อแบบรีโอแคสติงเจษฎา วรรณสินธุ์; รังสินี แคนยุกต์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การทำความสะอาดน้ำดื่มด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนฟิล์มเล็ก สีคง; พีรวัส คงสง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การนำกลับโลหะจากดร็อสของโลหะผสมระหว่าง ดีบุก เงิน และทองแดงธวัชชัย ปลูกผล; พิชัย แก้วบุญทอง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การประยุกต์ใช้เทคนิคการถมกลับในโครงการเหมืองโปแตชใต้ดินมนูญ มาศนิยม; เอกภพ แก้วเอียด; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การประเมินอัตราการเจาะแบบกระแทกของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ประเทศไทยโดยใช้การจำแนกมวลหินและสมบัติมวลรวมดนุพล ตันนโยภาส; วิชัย นกแก้ว; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การประเมินอายุความล้าของผิวเชื่อมพอกเหล็กกล้าทนแรงดึงสูง AISI 4340ประภาส เมืองจันทร์บุรี; ศิวะ สิทธิพงศ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การปรับปรุงสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมกึ่งของแข็ง 7075 โดยการอบละลายสองขั้นตอนและการเติมธาตุสตรอนเทียม สแกนเดียม และ/หรือ เซอร์โคเนียมศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; เสาวลักษณ์ คงเอียง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วโดยกระบวนการอัลตราโซนิคอะตอมไมเซซันศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2552การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยไททาเนียมคาร์ไบด์ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายสุธรรม นิยมวาส; ฐาปนี ศรีชุมพวง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมโดยกระบวนการแทรกซึมแบบกึ่งของแข็งเจษฎา วรรณสินธุ์; บัวแสง กาญจนดิษฐ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2555การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะโดยการทุบโลหะกึ่งของแข็งเจษฎา วรรณสินธุ์; มาณวิภา คงพ่วง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การพัฒนากระบวนการหล่อโลหะแบบเหวี่ยงด้วยความดันสูงสำหรับการแทรกซึมเพื่อผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเจษฎา วรรณสินธุ์; นริศ จุสกรณ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การพัฒนากระบวนการอัดรีดอะลูมิเนียมแบบกึ่งของแข็งเจษฎา วรรณสินธุ์; ธเนศ รัตโนชัยกุล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2527การพัฒนาการทำเหมืองทุ่งโพธิ์ กิ่งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาเล็ก สีคง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2527การพัฒนาการแต่งแร่ดีบุกของเหมืองแร่ทุ่งโพธิ์ กิ่งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาพิษณุ บุญนวล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2552การพัฒนาระบบผลิตโลหะกึงของแข็งโดยการพ่นฟองแก๊สขณะแข็งตัวเจษฏา วรรณสินธุ์; รอมฎอน บูระพา; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2549การพัฒนาวัสดุก่อสร้างและตบแต่งอาคารจากหินแกรนิตผุและวัสดุเหลือจากหินแกรนิตกัลยาณี คุปตานนท์; ดนุพล ตันนโยภาส; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การพัฒนาสารเคลือบดีแอลซี (DLC) ด้วยวิธีพีอีซีวีดีเพื่อการยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์สำหรับการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมวิษณุ ราชเพ็ชร; วิทิต จันทร์โชคทวี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2551การพัฒนาสารเคลือบผิว TiO2/SmO2/X ระดับนาโนเล็ก สีคง; จิราภรณ์ ดำจันทร์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนบนเหล็กกล้าไร้สนิมเล็ก สีคง; ณัฐพงศ์ ม่วงไตรรัตน์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา