Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 101 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การพัฒนาการแต่งแร่ดีบุกของเหมืองแร่ทุ่งโพธิ์ กิ่งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาพิษณุ บุญนวล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2552การพัฒนาระบบผลิตโลหะกึงของแข็งโดยการพ่นฟองแก๊สขณะแข็งตัวเจษฏา วรรณสินธุ์; รอมฎอน บูระพา; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2549การพัฒนาวัสดุก่อสร้างและตบแต่งอาคารจากหินแกรนิตผุและวัสดุเหลือจากหินแกรนิตกัลยาณี คุปตานนท์; ดนุพล ตันนโยภาส; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การพัฒนาสารเคลือบดีแอลซี (DLC) ด้วยวิธีพีอีซีวีดีเพื่อการยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์สำหรับการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมวิษณุ ราชเพ็ชร; วิทิต จันทร์โชคทวี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2551การพัฒนาสารเคลือบผิว TiO2/SmO2/X ระดับนาโนเล็ก สีคง; จิราภรณ์ ดำจันทร์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนบนเหล็กกล้าไร้สนิมเล็ก สีคง; ณัฐพงศ์ ม่วงไตรรัตน์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักเล็ก สีคง; บุษบากร คงเรือง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักเล็ก สีคง; ดวงพร คันธโชติ; วีรวรรณ สุทธิศรีปก; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การพัฒนาเครื่องอินฟิวเทรชันกำลังเหวี่ยงความดันสูงเพื่อใช้ผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเจษฎา วรรณสินธุ์; ธวัชชัย ปลูกผล; นภิสพร มีมงคล; สุชาติ จันทรมณีย์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2560การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำสำหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิษณุ บุญนวล; จิราวรรณ ดำรงค์ฤทธิ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การพัฒนาและผลิตเกราะกันกระสุนจากวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเจษฎา วรรณสินธุ์; ตฤณเมษ สังขพันธ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2561การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์สำหรับประเมินเสถียรภาพมวลหินโดยใช้การจำแนกมวลหินพงศ์พัฒน์ สนทะมิโน; พันทวี พันทวีศักดิ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยึดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่เหล็กกล้าแมงกานีสประภาศ เมืองจันทร์บุรี; ชนินทร์ ดำรัสการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2559การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินประภาศ เมืองจันทร์บุรี; ชนินทร์ ดำรัสการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2536การศึกษาคุณสมบัติธรณีเทคนิคของหินอ่อนในพื้นที่จังหวัดยะลาดนุพล ตันนโยภาส; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การศึกษาประสิทธิภาพของใยแก้วที่เคลือบด้วย TiO2 ในการทำความสะอาดน้ำดื่มเล็ก สีคง; พีรวัส คงสง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2555การศึกษาผิวเคลือบบนวัสดุฐานเหล็กกล้าที่ได้จากกระบวนการพ่นเคลือบแบบใช้เปลวไฟที่อาศัยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การศึกษาวิธีการเก็บแร่สังกะสีคืนจากหางแร่ของโรงแต่งแร่บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด (มหาชน)พิษณุ บุญนวล; พงศ์ศิริ จุลพงศ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การศึกษาสมบัติของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ TiO2 TiO2/S-N และ TiO2/Ni-B ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ โซล-เจล และ กระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิต่ำวิษณุ ราชเพ็ชร; กำธร ตั้งวงศ์ศิริกุล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2555การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการระเบิดแบบทั่วไปกับแบบที่ใช้กรวยอุดรูระเบิดแบบ Stem plugพิษณุ บุญนวล; วิสวัส หลีวิจิตร; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา