Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 16 to 35 of 112 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010A Measurement of pitch angle and roll angle of hard disk head in the HSA using image processing techniquesMontri Karnjanadecha; Fu Dongjin; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2010Mobile IPv6 without home agentKevin Robert; Cui Bo; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2010Modeling Island Coastal Waves with Spring SystemsDavison, Andrew; Sui Yifan; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2015Multi-authority secure personal health record ststenSangsuree Vasupongayya; Phuwanai Thummavet; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2012Packet scheduling based on set covering problem using greedy algorithmWannarat Suntiamorntut; Chatchanan Jandaeng; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2014Secure audio-CAPTCHA authentication method for visually impairedSuntorn Witosurapot; Li, Longhua; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2016Thai alphabets finger-spelling recognition systemNikom Suvonvorn; Kittasil Silanon; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2556กระบวนการปรับรอบทำงานสำหรับโพรโทคอล MAC ของมาตรฐาน IEEE 802.15.4วรรณรัช สันติอมรทัต; จิรศักดิ์ รักษาชุม; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553กลไกสนับสนุนระบบอีเลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์ไร้สายสุนทร วิทูสุรพจน์; พิทักษ์ เศวตสุนทร; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2561กลไกแคชเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลอนุกรมเวลา OpenTSDBพิชญา ตัณฑัยย์; ธาดา หวังธรรมมั่ง; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การกระจายไฟล์ข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเลกทรอนิกส์ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์สุนทร วิทูสุรพจน์; กิติศักด์ิ วัฒนกุล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2551การควบคุมความเร็วและตำแหน่งโดยระบบปรับด้วยตัวเองสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับธเนศ เคารพาพงศ์; วีรยุทธ พรสมิทธิกุล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2558การคัดแยกประเภทชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมในสภาพแสงธรรมชาติในเวลากลางวันธเนศ เคารพาพงศ์; ปิยาพัชร ตันตระการสกุล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การค้นหากลุ่มของเพียร์บนฐานการประยุกต์ใช้งานระบบล่วงรู้บริบทสินชัย กมลภิวงศ์; วศิน เที่ยงคุณากฤต; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2556การจดจำท่าทางมนุษย์จากมุมสูงโดยใช้ข้อมูลความลึกและสีนิคม สุวรรณวร; สิทธิศักดิ์ เซียวภากร; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การจำแนกชั้นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมอ่อนโดยการประมวณผลภาพถ่ายด้านท้ายและสมการการถดถอยแบบเส้นโค้งโพลิโนเมียลธเนศ เคารพาพงศ์; ศุภชัย มะเดื่อ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2556การจำแนกท่าทางการออกกำลังกายขาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; กรกฤตย์ ชูจิต; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2561การตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติและระบุตำแหน่งของกลุ่มบุคคลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอนิคม สุวรรณวร; ชลธิศา เวทโอสถ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนถนนตามเวลาจริงโดยใช้ภาพแสดงค่าความ ลึกจากกล้องสเตอริโอวิชันและคำนวณระยะทางโดยวิธีการถดถอยธเนศ เคารพาพงศ์; วีระพล สุขสมบูรณ์; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2560การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในน้ำยางจากค่าสภาพยอมไฟฟ้าเชิงซ้อนมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; ฮูดา โกสุมพันธ์; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์