Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 56 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Pharmacokinetic interaction between ciprofloxacin and itraconazole in health volunteersWibool Ridtitid; Maseetoh Samaeng; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2554Pharmacokinetic Interaction between ciprofloxacin and Itraconazole in Healthy VolunteersSomchai Sriwiriyajan; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
1998Pharmacological studies of the crude methanol extract from Piper sarmentosum Roxb. on the neuromuscular junction in ratsWibool Ridtitid; Wattana Rattanaprom; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
1998Responsiveness of B - adrenoceptors to some catecholamines in chronic cocaine treated guinea-pig : a study in atria and tracheaMethi Sunbhanich; Pojjana Chouykool; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2010Studies on Analgesic, Antipyretic and Anti-inflammatory Activities of Abroma augusta Linn. Seed Oil Extract in Experimental AnimalsWibool Ridtitid; Sineenat Kuadkaew; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2004Study on antinociceptive, anti-inflammatory and uterine contraction of Curcuma aeruginosa Roxb.extracts in experimental animalsWantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Peerarat Thai-Na; Malinee Wongnawa; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2010Study on Antioxidant Activity and Protective Effect of Benjakul Against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in RatsWibool Ridtitid; Akkawit Jieokok; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2561การประเมินการระคายเคืองและประสิทธิภาพการรักษาแผลของไฮโดรเจลผสมฟาโกไซโตซิสแอคติเวติงโปรตีนและทรอมโบสปอนดินในหนูทดลองธันว์ สุวรรณเดชา; ปภัสรา ช้างกลาง; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2549การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทรากัยนีนในหนูขาวสมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์; กิจจา สว่างเจริญ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2528การศึกษาปริมาณ Tyramine ในอาหารและเครื่องดื่มสรียา ศรีสินทร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2554การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูขาวเพศเมียอุราพร วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2556การศึกษาฤทธิ์ของลูกสำรองในการเป็นยาระบาย ลดน้ำตาล ไขมันในเลือดและต้านออกซิเดชันในหนูขาวที่ไดรับอาหารไขมันสูงเปรียบเทียบกับผงบุกมาลินี วงศ์นาวา; เรณุกา วิญญเจริญกุล; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2558การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากใบพญาวานรต่อเซลล์มะเร็งปอดศุภิตา ธนะเศวตร; วนิดา สุขเกษศิริ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2545การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกายและนอกกายสัตว์ทดลองของสารสกัดหยาบใบแสงจันทร์ต่อกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมและระบบหัวใจและหลอดเลือดสุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; สมสมร ชิตตระการ; สถาพร พฤฒิพรรลาย; วันดี อุดมอักษร; นิรชา ยันเยี่ยม; เมธี สรรพานิช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2532การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของน้ำยาสกัดจากส่วนต่างๆ ของชะพลูมาลินี พงษ์มารุทัย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2559การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดชั้นน้ำของใยตาลสุกในหนูขาวมราถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซินวันดี อุดมอักษร; กานต์ศศิน เศียรอุ่น; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2531การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรไทย ในการเปลี่ยนแปลงยา debrisoquine โดยวิธี hydroxylationสมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์; เมธี สรรพานิช; ลี, เอ็ดมัน เจ ดี; มาลินี วงศ์นาวา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2542การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกากีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมาลินี วงศ์นาวา; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; อัจฉรา เตชาวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2533การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลต่อความดันโลหิตของน้ำต้มจากเม็ดเกากี (Lycium chinense ) ในหนูขาวมาลินี วงศ์นาวา; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; อัจฉรา เตชาวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2535การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดเมธี สรรพานิช; ปิติ ทฤษฎิคุณ; นิสิตา บำรุงวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา