Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 56 to 75 of 115 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาแนวทางในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้เทคนิคเดลฟายอังคณา เธียรมนตรี; วิกรานต์ แสงอุบล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562การพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้มารับบริการทันตกรรมวัยผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทยทรงชัย ฐิตโสมกุล; ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2558การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมของมนุษย์หลังผ่านการแช่เยือกแข็งอรอนงค์ ปานแก้ว; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2549การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยวอุรีพร เล็กกัต; ชโณทัย เฮงตระกูล; บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556การศึกษาการรั่วซึมแบคทีเรียของมิเนอรัล ไตรออกไซด์ แอกกรีเกตสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2บุญรัตน์ สัตพัน; พรศิริ วรตันติ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมิติส่วนโค้งแนวฟันกับฟันผุด้านประชิดและการสูญเสียฟันกรามน้ำนมก่อนกำหนดในเด็กไทยภาคใต้กลุ่มหนึ่ง : การศึกษาวิจัยระยะยาวทรงชัย ฐิตโสมกุล; แจ่มจรัส สอนง่าย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยช่วงก่อนคลอดกับขนาดของฟันและความยาวส่วนโค้งแนวฟันในชุดฟันน้ำนมทรงชัย ฐิตโสมกุล; นรชัย สกุลคู; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโนเวลกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์อุรีพร เล็กกัต; ซารีป๊ะ หมันหมู้; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552การส่งต่อผู้ป่วยและการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นที่เหมาะสมของทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์สาขาอื่นในมุมมองของทันตแพทย์จัดฟันสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การหลั่งของฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลล์สร้างกระดูกและผลต่อการสร้างทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์-แอลฟาจากเซลล์แมคโครฟาจกนกวรรณ ปัญญายงค์; บารมี ชาญชญานนท์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระยะที่ว่างบนแบบจำลองดิจิทัลกับแบบจำลองปลาสเตอร์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; ธัชธรรม รักศิลป์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555การเปลี่ยนแปลงของฟันจากการกรอกระดูกทึบร่วมกับการจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล; ภณิดา ณ สงขลา; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557การเปลี่ยนแปลงของโครงรูปใบหน้าภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ป่วยที่มีฟันหน้าบน-ล่างยื่น: ศึกษาในผู้ป่วยที่มีลักษณะไฮเปอร์ไดเวอร์เจนท์และนอร์โมไดเวอร์เจนท์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; เอกพงศ์ รำไพ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ mutans streptococci ในเด็กเล็กสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555กำลังแรงยึดของเรซินซีเมนต์ต่อผิวเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการสัมผัสสารยึดชั่วคราวและทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆจุฑาทิพย์ สมิตไมตรี; อมรรัตน์ เวียงเจริญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการต่อการตรวจเบื้องต้นทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้แนวคิดช่วงความคาดหวังคุณภาพบริการสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ความต้านทานต่อการแตกหักของฟันซึ่งได้รับการรักษาคลองรากที่มีเฟอร์รูลไม่สมบูรณ์เมื่อบูรณะด้วยเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ร่วมกับแกนเรซินคอมโพสิตบุญรัตน์ สัตพัน; พะนอจิต เมืองอำพัน; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารรสหวานในเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ความสอดคล้องของการแปลภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างโดยใช้ระนาบภายในกะโหลกศีรษะและระนาบภายนอกกะโหลกศีรษะเป็นระนาบอ้างอิงสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้า ในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว