Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตงจังหวัดยะลา ประเทศไทยกาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2559การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; พิมลศรี มิตรภาพอาทร; รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ; ภารนัย สุขุมังกูร; กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2561การตรวจหา Stenotrophomonas maltaphilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; ณัฐณิชา อิงวิยะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์