Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์วีณา จิรัจฉริยากูล; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวท ของสารสกัดจากผลส้มแขก Garcinia atroviridisอรุณพร อิฐรัตน์; ถนอมจิต สุภาวิตา; ปราณี รัตนสุวรรณ; เบญจวรรณ ขวัญแก้ว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2539การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอนอรุณศรี สุนทรพิธ; อรุณพร อิฐรัตน์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของหมากหมกอรัญญา ตันติกานต์กุล; สุทธิพงษ์ รักเล่ง; ปรีชา อินรัสพงศ์; อรุณพร อิฐรัตน์; นิวัติ แก้วประดับ; คณะเภสัชศาสตร์
2550ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ถูกชักนำโดยซีสพลาตินในหนูแร็ทศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์