Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีนปานียา สาและ; เจริญ นาคะสรรค์; อาซีซัน แกสมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวเติมต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติชนิดครีมเจริญ นาคะสรรค์; ณัฐกร สิทธิรักษ์; อาซีซัน แกสมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2549ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยางไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เจริญ นาคะสรรค์; อาซีซัน แกสมาน; อัลดุลฮากีม หามะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์