Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.034 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ : รายงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2549สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซีและการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2540การเตรียมและทดสอบสมบัติเชิงไฟฟ้าสำหรับวัสดุสังกะสีออกไซด์เซรามิกส์ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; พรสุดา บ่มไล่; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาเซรามิกส์สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริก อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน หัววัดอุณหภูมิและตัวทำความร้อนธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์