Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประสงค์ หนูแดง; สมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; พิษณุ ดำรัตนา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร