Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-24 of 24 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเตรียมยางธรรมชาติต้านเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รองเท้าแวอาแซ แวหามะ; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สุพัตรา ณ สงขลา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549วัสดุกระเบื้องยางหลังคาจากยางธรรมชาติที่ทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อนณฐินี โล่พัฒนานนท์; ปิยะพร สวนจันทร์; แวอาแซ แวหามะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2550ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติอาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2555การลดสีคล้ำของน้ำยางธรรมชาติวิไลรัตน์, ชีวะเศรษฐธรรม; ยุสรี, หมัดสะอิ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์