Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ศรีสุดา วนาลีสิน; วันดี สุทธรังษี; อังคณา วังทอง; อัษฎาพร เพชรรัตน์; บุญยราศรี ช่างเหล็ก; สุกัญญา เทพโซ๊ะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2556ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สุทิศา เจริญสิน; ปาริชาติ หนุนพระเดช; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล