Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของชนิดปลา ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์และระยะเวลานวดผสมต่อลักษณะของช้าวเกรียบปลาธรรมรัตน์, แก้วมณี; เทวี ทองแดง, คาร์ริลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2557ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้งสุธีรา, เสาวภาคย์; ธรรมรัตน์, สัมมะวัฒนา; ศิริพร, อาจณรงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2557รายงานวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาชงสมุนไพรจากตำรับยาแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินศศิธร ชูศรี; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; ธีรวัฒน์ สุดขาว; สมชาย อ้นทอง; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย