665 Research : [3] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2555รายงานวิจัยเรื่อง ระบบพีเอชไซคลิ่งอัตโนมัติสำหรับศึกษาผลของน้ำคลอรีนในสระว่ายน้ำต่อการสึกของฟันจรรยา ชื่นอารมณ์; ไพฑูรย์ ดาวสดใส; พิเชษฐ์ เจริญผล; พจนรรถ เบญจกุล; Faculty of Dentistry (Prosthetic Dentisty); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ
2540การเปรียบเทียบแรงดันขวางของเรซินอะคริลิก ชนิดบ่มด้วยความร้อน 6 ชนิด ระหว่างการบ่มโดยการต้มระยะสั้น และการบ่มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟวรพงษ์ ปัญญายงค์; ไพฑูรย์ ดาวสดใส; จรรยา ชื่นอารมณ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2541การศึกษาการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมประดิษฐ์ของนักศึกษาทันตแพทย์พจนรรถ เบญจกุล; กมลพันธ์ เนื่องศรี; จรรยา ชื่นอารมณ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3