Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเชาว์ ยงเฉลิมชัย; ชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำพล มีสวัสดิ์; นิทัศน์ สองศรี; อภิชาติ หล่อเพชร; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา