Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.055 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ผลของการใช้แรงขนาดเบาผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นบางส่วนในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตแล้วอุดม ทองอุดมพร; ศิริพร พนิตจิตบุญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลการใช้ซีเบนด์ต่อฟันและระนาบการสบฟันในผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตและมีฟันหน้าสบไขว้ชิดชนก ลีธนะกุล; ชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ผลของคอมพอเมอร์แบบติดแน่นในการป้องกันการดันขึ้นและทิปปิ้งของฟันกรามจากการใช้ยูทิลิตี้ อาร์ชอุดม ทองอุดมพร; ธัญญา บำรุงศักดิ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระยะที่ว่างบนแบบจำลองดิจิทัลกับแบบจำลองปลาสเตอร์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; ธัชธรรม รักศิลป์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว