Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-14 of 14 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การผลิตไบโอดีเซลจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในเฟสกลีเซอรอลของกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันน้ำมันพืชชาคริต ทองอุไร; ณัฐพงศ์ เอกวรรณัง
2554ไบโอแก๊สโซลีนจากกระบวนการคะตะไลติกแครกกิ้งของน้ำมันปาล์มรีไฟน์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ณัฎฐกฤตต์ เพชรนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการมีอยู่ของอะคิลเลตสเตอรอลกลูโคไซน์และสเตอรอลกลูโคไซน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มสุกฤทธิรา รัตนวิไล; เจษฎาจารย์ แก้วชะฎา; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558ผลของ MTBE ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากน้ำมันปาล์มเอสเตอริฟายด์ชาคริต ทองอุไร; สุกาญดา ปาลิโภชน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี