005 Research : [2] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือวิไลพร สมานกสิกรณ์; วรางคณา ชัชเวช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; กัลยาณี บุญสิน; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2552การรับรู้การดูแลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลและการรับรู้การได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาคใต้ของประเทศไทยอวยพร ภัทรภักดีกุล; โสเพ็ญ ชูนวล; มัลลิกา สุนทรวิภาต; Songklanagarind hospital; โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2