Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jul-2010วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; พีรวุฒิ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ; สุขจันทรื, นางสาวปรีญาภรณ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
1-Jan-2010วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เอกสมทราเมษฐ์, รองศาสตราจารย์ลัดดา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
1-Apr-2010วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; หวังพูนทรัพย์, อาจารย์อรรถพร; ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ