932 Research : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์ณัฐธิดา รักกะเปา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559ผลของการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่เจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การใช้ปาล์มน้ำมันดิบร่วมกับเปลือกหอยป่นและกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตไขมันโปรตีนไหลผ่านการหมักในกระเพาะรูเมนโอภาส พิมพา; วุฒิชัย สีเผือก; เบญจมาภรณ์ พิมพา; สาโรจน์ เรืองสุวรรณ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555การสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนสุวลักษณ์ วิสุนทร; รัตนา เกียรติตันสกุล; ศุภรัตน์ หนูมา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสต้นแบบแบบกระบวนการผลิตต่อครั้งร่วมด้วยไมโครเวฟและโหมดการกระตุ้นสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากขยะชีวมวล (กรณีศึกษากะลาปาล์มน้ำมัน)ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์; ชาคริต ทองอุไร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559องค์ประกอบทางเคมีจากต้นราชดัดและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปรินุช ชุมแก้ว; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะตัดแปลงบรรยากาศสมหวัง เล็กจริง; สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนึ่งปลาสำหรับพืชอาหารสัตว์ในนาร้างสุชาติ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะตัดแปลงบรรยากาศสมหวัง เล็กจริง; สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มนงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมันบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ร่วมกับน้ำส้มคว้นไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิตเจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุมแข็งเปลวไฟเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; สมใจ จันทร์อุดม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีศิรุษา กฤษณะพันธุ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สากล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2015A Concept Similarity Based Information RetrievalJirapond Muangprathub; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังการวางไข่และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridizationดวงแขฑิตา กาญจนโสภา; ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42