Browsing by Author เกื้ออนันต์ เตชะโต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินค่าการนำความร้อนของพืชผ่านผนังอาคาร : กรณีศึกษาพืชสายพันธุ์ม่านบาหลีเกื้ออนันต์ เตชะโต; กวีวัชร์ เสถียร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การศึกษาการใช้พืชเป็นม่านกรอบอาคาร โดยมีผลกระทบด้านความเข้มของแสงสว่างน้อยที่สุดเกื้ออนันต์ เตชะโต; จุฑารัตน์ แก้วงาม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การศึกษาค่าความร้อนสำหรับเคราฤาษีเพื่อเชื้อเพลิงชีวภาพเกื้ออนันต์ เตชะโต; นีรนุช วีระวงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การศึกษาศักยภาพการลดรังสีอาทิตย์รวม โดยใช้พืชอากาศสำหรับหลังคาเขียวเกื้ออนันต์ เตชะโต; ศุภศักดิ์ หนูมาก; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การออกแบบอุปกรณ์ยึดพืชอากาศ Tillandsia (cotton candy) เพื่อเป็นหลังคาสีเขียวเกื้ออนันต์ เตชะโต; กนกกาญจน์ น้อยสุข; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ประชาการยุงลายบ้านพาหะไข้เลือดออกหลังจากการพ่นฝอยละเอียดตามแบบมาตรฐานเปรียบเทียบกับวิธีพ่นเคมีตามปกติ เขตเมืองภาคใต้ตอนล่างประเทศไทยเกื้ออนันต์ เตชะโต; นภดล สุดสม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การใช้ต้นเคราฤาษีตรวจติดตามฝุ่นละอองรอบโรงแยกก๊าซเกื้ออนันต์ เตชะโต; นฤพร ดวงจันทร์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560ทางเลือกเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าในธุรกิจโรงแรมเกื้ออนันต์ เตชะโต; ศุทธินี จริงจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม