Browsing by Author ศิริมา มหัทธนาดุลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิมิตร วรกุล; ศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์
2555ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลท่าศาลาศิริมา มหัทธนาดุลย์; พัชนี นวลช่วย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2544ฤทธิ์การรักษาแผลกระเพาะอาหารของสาร curcumin desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin ในหนูขาวศิริมา มหัทธนาดุลย์; ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์; กอบกุล ตั้งสินมั่นคง; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก