Browsing by Author วินัย ประลมพ์กาญจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือกสมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; สุรพล ชลดำรงค์กุล; อภิชาติ หล่อเพชร; วินัย ประลมพ์กาญจน์; วัชรี ด้วงแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2525การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทงวินัย ประลมพ์กาญจน์; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2525อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสุกรรุ่น-ใหญ่พันธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซและดูรอควินัย ประลมพ์กาญจน์; วิมลรัตน์ เศรษฐภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2534โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะและแกะวินัย ประลมพ์กาญจน์; วินัย ประลมพ์กาญจน์; สมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์