Browsing by Author มูหามัดรูยานี บากา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮในซูเราะฮ อัล-อิคลาศมูหามัดรูยานี บากา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2555รายงานการวิจัยสภาพปัญหาและการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิเลาะ แวอุเซ็ง; ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นูรุดีน สารีมิง; มูหามัดรูยานี บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะรอนิง สาแลมิง; มูหามัดรูยานี บากา; นิเลาะ แวอุเซ็ง; วิทยาลัยอิสลามศึกษา