Browsing by Author ภูวดล บุตรรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ตภูวดล บุตรรัตน์; อาคม วังเมือง; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ
2547การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญของเอ็มบริโอและการงอกของเมล็ดพืชสกุลนีตั้มบางชนิดอาคม วังเมือง; ภูวดล บุตรรัตน์; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ฝ่ายวิชาการ
2544การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิสภูวดล บุตรรัตน์; มณีรัตน์ บุญล้ำ; สรวุฒิ บุญถวิล; วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
2556การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแนวปะการังจังหวัดภูเก็ตภูวดล บุตรรัตน์; วีระชาติ เพ็งจำรัส; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม