Browsing by Author นัยนา ศรีชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การใช้ห้องน้ำของโรงแรม กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตนัยนา ศรีชัย; เดชา สีดูกา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557คุณภาพน้ำขุมเหมืองในเชิงกายภาพ-เคมี เพื่อการอุปโภคบริโภคนัยนา ศรีชัย; สมาน บือราแง; Faculty of Technology and Environment
2558ดัชนีประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนัยนา ศรีชัย; สุกัลยา หมวดทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานีนัยนา ศรีชัย; นุกูล รัตนดากุล; คณิต ไข่มุกด์; ครองชัย หัตถา; สุนันภัทธิรา นิลแจ้ง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์