Browsing by Author Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 57 of 57 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The Preparation of Lactobacillus Probiotic as Enteric Coated Capsules for Diarrhea PatientsTeerapol Srichana; Rosainee Kha; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วย มะเร็งและเอดส์ (โครงการย่อยที่ 4)สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556การพัฒนาสูตรตำรับโคเอนไซม์คิวเทนไมโครอิมัลชันเพื่อประยุกต์ใช้ทางผิวหนังณัฐธิดา ภัคพยัต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; culty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2557การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหารฤดีกร วิวัฒนปฐพี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2553การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 2)สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2558น้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีนและการใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรวิวัฒน์ พิชญากร; ประภาพร บุญมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2557ผลการใช้บริการระบบฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสาวรัตน์ ม่านสะอาด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2554ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมหายใจเหม็นสมฤทัย จิตภักดีบดินทร์; สุรชัย จิตภักดีบดินทร์; ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ชื่อโครงการการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตบาซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรังธีระพล ศรีชนะ; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; พรอนงค์ อร่ามวิทย์; สมพงศ์ โอทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2552รายงานการวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์; เสาวรัตน์ ม่านสะอาด; ลินดา เคารพาพงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2550รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอางดวงแข มณีนวล; ธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้านอรัญ งามผ่องใส; สนั่น ศุภธีรสกุล; ธีระพล ศรีชนะ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์พลังงานของอันตรกิริยาระหว่างอัลบูมินในซีรั่มของมนุษย์ (human serum albumin) และ ตัวยาดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสว่าง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี